• Документів про утворення Верховної ради, не виявлено – відповідь ЦДАВО України

    В офіційній відповіді на наш інформаційний запит (на фото)  щодо встановлення і підтвердження правосубєктності юридичної особи публічного права (через надання установчих документів (Розпорядчого акту) про створення державного органу законодавчої гілки влади з назвою «Верховна Рада України») зазначено, що запитуваних документів, ані в Апараті ВРУ, ані в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), не виявлено.

     

     

Вверх