• Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні" від 17 грудня 1993 року № 3748-II

   

  П О С Т А Н О В А
  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

  Про затвердження Положення про загальні збори
  громадян за місцем проживання в Україні  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 6, ст. 30 )

  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
  1. Затвердити Положення про загальні збори громадян за місцем
  проживання в Україні (додається).
  2. Ввести в дію Положення про загальні збори громадян за
  місцем проживання в Україні з дня його опублікування.

  Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
  м. Київ, 17 грудня 1993 року
  N 3748-XII

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Постановою Верховної Ради України
  від 17 грудня 1993 року N 3748-XII
  ПОЛОЖЕННЯ
  про загальні збори громадян за місцем проживання
  в Україні


  Відповідно до Закону України "Про місцеві Ради народних
  депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 )
  загальні збори громадян за місцем проживання є важливою формою
  безпосередньої участі населення у вирішенні питань, віднесених до
  відання місцевого самоврядування. Загальні збори громадян є складовою частиною системи
  місцевого самоврядування (сільрад, селищ і міст).

  Повний зміст постанови:

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/3748-12,nreg

Вверх