• Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування

    
                            
  З А К О Н У К Р А Ї Н И


  ( Закон втратив чинність на підставі Закону
  N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )

  Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
  і регіональне самоврядування


  ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 2, ст. 5 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР
  N 534-XII ( 534-12 ) від 08.12.90, ВВР, 1991, N 2, ст. 6 )

  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
  N 1292-XII ( 1292-12 ) від 04.07.91, ВВР, 1991, N 36, ст.474
  Законами
  N 1635-XII ( 1635-12 ) від 08.10.91, ВВР, 1991, N 50, ст.705
  N 1650-XII ( 1650-12 ) від 11.10.91, ВВР, 1991, N 51, ст.721 )

  ( В редакції Закону
  N 2234-XII ( 2234-12 ) від 26.03.92, ВВР, 1992, N 28, ст.387 )

  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 2338-XII ( 2338-12 ) від 14.05.92, ВВР, 1992, N 31, ст.438
  N 2414-XII ( 2414-12 ) від 05.06.92, ВВР, 1992, N 33, ст.475
  N 2416-XII ( 2416-12 ) від 05.06.92, ВВР, 1992, N 33, ст.476
  Декретами
  N 10-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст. 54
  N 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N 17, ст.184
  Законами
  N 3039-XII ( 3039-12 ) від 03.03.93, ВВР, 1993, N 18, ст.189
  N 3067-XII ( 3067-12 ) від 16.03.93, ВВР, 1993, N 19, ст.199
  N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277
  N 215/95-ВР від 06.06.95, ВВР, 1995, N 22, ст.171
  N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71 )


  Цей Закон визначає засади місцевого та регіонального
  самоврядування - основи демократичного устрою влади в Україні,
  правовий статус місцевих Рад народних депутатів, а також інших
  форм територіальної самоорганізації громадян. Закон є основою
  утвердження повноти народовладдя на відповідних адміністративних
  територіях.

  Детальніше ознайомитися:

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/533-12

Вверх