• Про органи самоорганізації населення

     
   

                          
  З А К О Н У К Р А Ї Н И

   


  Про органи самоорганізації населення
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, ст. 254 )
  { Із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.716 }


  Розділ I
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Стаття 1. Мета Закону
  Цей Закон визначає правовий статус, порядок організації та
  діяльності органів самоорганізації населення.
  Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі
  Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке
  значення:
  органи самоорганізації населення - представницькі органи, що
  створюються жителями, які на законних підставах проживають на
  території села, селища, міста або їх частин, для вирішення
  завдань, передбачених цим Законом;
  власні повноваження органу самоорганізації населення -
  повноваження, надані відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та
  законів України сільською, селищною, міською або районною у місті
  (у разі її створення) радою органу самоорганізації населення під
  час його утворення;

   

  Детальніше ознайомитися:

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2625-14

Вверх