• ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ХМПО «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» ДО ПРОЕКТУ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

  ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ХМПО «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» ДО ПРОЕКТУ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

   
  Верховній Раді України
  01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5
   
  Кабінету Міністрів України
  01008, м. Київвул. Грушевського, 12/2
   
  В.о. Президента України
  01220, м. Київвул.Банкова, 11
   
  ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ХМПО «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» ДО ПРОЕКТУ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
   
  Активом Херсонської профспілкової організації «Народний контроль» опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», розробленого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з метою реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування.

   
  До наданого для обговорення проекту, здійснені пропозиції та зауваження, які нами надіслані на електронну адресу управління з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації: proekt-uvp@ukr.net, а також письмово направлені на адресу Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України
   
  ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
   
  Запропоновані зміни до Конституції України, напрацьовані Мінрегіоном з подачі Кабміну України не відповідають тим деклараціям, яким їх автори супроводжують сам процес напрацювання і внесення таких змін.
  Замість того, щоб виконати умови Угоди «Про врегулювання кризи в Україні» від 21.02.2014 р.. Указу Президента України №399/2014 від 13.04.2014 р. «Про заходи одо забезпечення консолідації громадян України та припинення протистояння в Донецькій та Луганській областях», Женевської Декларації від 17.04.2014 р. щодо Конституційної реформи за всебічної, прозорої процедури, яка піддається врахуванню і здійснюється шляхом загальнонаціональної дискусії з охопленням усіх регіонів та виборців України, - запропоновані зміни відтворюють точку зору і бажання все тої ж вузької купки олігархату України, який досі опановує політичну систему і економіку України.
   
  Ніякої задекларованої децентралізації влади наданий проект в реальності не пропонує. Текст змін до Конституції змінює текст змісту статей Конституції, але не вносить самих концептуально-змістовних змін і не змінює значення самих правовідносин між суб’єктами громадянського суспільства і влади.
  Держава, як здійснювала тоталітарне втручання в суспільні процеси життя народу України, так і наполягає на подальшій незмінній всепроникності у всі суспільні процеси «зверху донизу».
  Держава і надалі наполягає через свої органи продовжувати втручатися в життя суспільства і впливати на формування суспільних процесів, як це потрібно держапарату та олігархату.
  Говорячи про передання виконавчої влади від ніби до обл- і райдержадміністрацій виконкомам місцевих рад, автори змін вносять протиріччя в зміст ст.140 і ст.118 Конституції України, що свідчить про збереження органів державно-адміністративної вертикалі, але вже не через обл.- і райдержадміністрації, а під вивіскою «державних представництв», що по суті одне й те ж саме за своєю природою.
  Практика подальшого збереження інституту сільських, селищних, міських голів є неприйнятною в Україні, так як час, впродовж якого він існував в житті територіальних громад України, засвідчив про його неефективність, схильність до ескалації напруженості, корупції, протистоянь, узурпації влади і впливу через нього криміналітету на багато процесів життя громад сіл, селищ, міст. Окрім того інститут голів суттєво обмежує реалізацію потенціалу, який закладений у складі представницького корпусу громад. В Україні безліч фактів перманентно-постійних протистоянь, гострих конфліктів між депутатським корпусом та головами громад. Подальше утримання голів громад є і фінансово обтяжливим для народу України, так як в проміжок часу між черговими виборами, з різних причин суб’єктивного характеру, виникає необхідність призначати тисячі позачергових виборів сільських, селищних, міських голів. На такі вибори, загалом, потрібні сотні мільйонів гривень.
  Категорично неприйнятною сприймається наділення районних і обласних державних представництв ст.119 змін до Конституції повноваженнями «нагляду за відповідністю актів органів місцевого самоврядування  Конституції та законам України». Більш послідовним втіленням в життя заявленого принципу «децентралізації влади» було б не перейменування районних та обласних державних адміністрацій в державні представництва, а повна ліквідація паралельної вертикалі державної виконавчої влади, яка глибоко занурюється в непритаманне для державного регулювання середовище місцевих громад і їх місцевої влади.
  Більше того, сам проект націлений на обмеження існуючих прав громадян України в сфері місцевого самоврядування. Це стосується вилучення зі змісту Конституції переліку форм самоорганізації населення та інших подібних положень.
  Все це свідчить про неправедність запропонованих змін, їх неправдивість, антинародність, а в силу цього, - неприпустимість до затвердження і набуття юридичної сили.
   
  ДЕТАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ В ТАБЛИЦІ (додається)
   
  З огляду на це наше профспілкове об’єднання «Народний контроль» вносить до розгляду і врахуванню такі пропозиції (з приміткою в дужках - ХМПО «Народний контроль»).
   
  Відповідь на зазначені пропозиції і зауваження просимо направити в термін, встановлений законодавством, на адресу: 73003, м. Херсон, вул. Суворова, 10-б; ХМПО «Народний контроль».
   
  З повагою
   
  Голова ХМПО
  «Народний контроль»,
  Заслужений юрист України                                                                      С.Кириченко
   
  ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
  до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) " на підставі
  ПРОПОЗИЦІЙ ТА ЗАУВАЖЕНЬ ХМПО «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» ДО ПРОЕКТУ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
  29 травня 2014 р.                                                                                                                                             м.Херсон
  Чинна редакція Конституції України
  Пропозиції змін до Конституції України
  Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
  Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
  29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
  вилучити
  30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
  вилучити
  Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
  Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
   
  2.1) приймає рішення щодо утворення і ліквідації районів, встановлення і зміни меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
  Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
  Стаття 118.
  Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
   
  Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій
  вилучити
  Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
  Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
  Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.
  вилучити
  Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
   
  Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.
  вилучити
  Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.
  вилучити
  Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.
  вилучити
  Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
  Стаття 119.
  Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
   
  1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
  1)         Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
  2)         Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;
  3)         Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
  4)         Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
  5)         Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
  Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.
   
  Розділ IX
  ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
  Розділ IX
  АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
  Стаття 132.
  Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
   
  Стаття 132.
  Адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
  Стаття 133.
  Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
  Стаття 133. 
  Систему адміністративно-територіального устрою складають адміністративно-територіальні одиниці: регіони, райони, громади.
   
  Умови та порядок утворення, ліквідації адміністративно-територіальних одиниць визначаються законом.
  До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
  Регіонами України є: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, місто Київ, Севастополь.
  Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.
  Статус та адміністративно-територіальний устрій міста Києва як столиці України та Севастополя визначаються окремими законами України.
   
   

   
  Громадою є утворена в порядку, визначеному законом, адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пункти (село, селище, місто), а також прилеглі до них території.
  Розділ XI
  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
  Розділ XI
  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
  Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
  Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад в межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо так і через органи місцевого самоврядування.
  Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
   
  Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
  Органами місцевого самоврядування громади є відповідно рада громади - сільська, селищна, міська рада; виконавчі органи ради.
  Слова: «голова громади - сільський, селищний, міський голова;» - Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.
  Органами місцевого самоврядування, що  представляють спільні інтереси громад району є районна рада та її виконавчі органи.
   
  Органами місцевого самоврядування, що  представляють спільні інтереси громад області є обласна рада та її виконавчі органи.
   
  Розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів  різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності.
   
  Органи місцевого самоврядування, що діють на рівні областей здійснюють визначені законом повноваження, які виходячи з обсягу і характеру завдань, вимог досягнення ефективності та економії  найкращим чином можуть бути здійснені на цьому рівні.
   
  Особливості організації місцевого самоврядування в місті Києві та у Севастополі визначаються окремими законами України.
  Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.
   
  Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.
  НОВА РЕДАКЦІЯ:
  Органи самоорганізації населення у вигляді будинкових, вуличних, квартальних та інших форм самоорганізації населення створюються на підставі рішень цих органів і наділяються частиною компетенції і майна сульських, селищних, міських ради та їх органів. (ХМПО «Народний контроль»).
  Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.
  Стаття 141. Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради складаються із депутатів, які обираються жителями громад на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
  Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить два з половиною роки(ХМПО «Народний контроль»). Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.
  Порядок формування районних та обласних рад повинен забезпечувати представництво громад.
  Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.
  Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.
  Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, відбуваються в останню неділю кожних двох з половиною років (ХМПО «Народний контроль»). жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.
   
  Слова: «сільських, селищних, міських голів» -Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
   
  Позачергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад сільських, селищних, міських голів призначаються згідно із законом у місячний строк з часу настання відповідних правових підстав.
  Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.
   
  Статус депутатів місцевих рад та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів місцевих рад, їхні повноваження визначаються законом.
   
  Слова «сільських, селищних, міських голів,» - вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.
  Голови сільської, селищної, міської, районної та обласної рад обираються відповідними радами та очолюють виконавчий комітет ради. Сільська, селищна, міська, районна та обласна рада, за поданням обраного голови, формує склад виконавчого комітету ради.
  Змінено і доповнено зміст (ХМПО «Народний контроль»).
  Стаття 142.
  Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
  Стаття 142.
  Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, в тому числі місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків, земля, природні ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
  Слова «що є у власності районних і обласних рад.»  - Вилучити (ХМПО «Народний контроль»), замінивши на запропоновані.
  Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим Конституцією та законами.
  Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.
   
  Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
  Залишити в існуючій редакції Конституції(ХМПО «Народний контроль»).
   
  Слова «Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.» -Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
  Стаття 143.
  Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
  Стаття 143. 
  Залишити в існуючій редакції Конституції(ХМПО «Народний контроль»).
   
   
   
  Слова «Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи вирішують питання місцевого самоврядування віднесені законом до їх компетенції.» - Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
   
  Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.
  Залишити в існуючій редакції Конституції(ХМПО «Народний контроль»).
   
  Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.
   
  Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.
  Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
   
  Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.
  Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.
  Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.
  Рішення органів місцевого самоврядуванням з мотивів їх невідповідності Конституції і законам України в порядку і строки, визначені законом зупиняються головами відповідних рад вищого рівня з одночасним зверненням до суду.
   
  Слова «державних представництв» -Вилучити (ХМПО «Народний контроль»).
   
  Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.
  Залишити в існуючій редакції Конституції(ХМПО «Народний контроль»).
   
  Розділ XV
  ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування за винятком статей 118, 119, 133, 140-144, які  набирають чинності з дня набрання чинності законів щодо адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування, місцевих державних представництв,  необхідність підготовки яких випливає з цього Закону, але не пізніше ніж через півроку з дня набрання чинності цим Законом.
  2. Сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, місцеві державні адміністрації продовжують здійснювати свою діяльність до формування складу рад, обраних на новій територіальний основі, сформованій відповідно до  законодавства, ухваленого  відповідно до п.1. перехідних положень.
   
  3. Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців з дня ухвалення цього Закону, підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти, необхідність підготовки яких випливає з цього Закону.
   
  Слова «2 роки» замінити на слово «півроку» (ХМПО «Народний контроль»).
   
   
   
  Голова ХМПО
  «Народний контроль»                                                                                           С.Кириченко

   

Вверх