• Щодо перекладу терміну "local authorities" у Європейській хартії місцевого самоврядування.

  Щодо перекладу терміну "local authorities" у Європейській хартії місцевого самоврядування.

  Офіційний український переклад хартії на сайті ВРУ містить примітку:
  "Виправлений текст офіційного перекладу Європейської хартії місцевого самоврядування, опублікований в "Офіційному віснику України" від 03.04.2015 № 24 на заміну тексту, опублікованого в "Офіційному віснику України" від 04.06.2013 № 39"

  Це підтверджує, що ВРУ ратифікувала саму Хартію, незалежно від перекладу.

  В україномовній версії термін «local authorities» перекладається як «органи місцевого самоврядування». Вибір відповідника для перекладу повинен бути зумовлений не тільки благозвучністю, а й тим, яке значення цей термін має в контексті Українського законодавства, в першу чергу Конституції України.

  Конституція України дає таке визначення: «Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.»

  Проте Хартія визначає право на місцеве самоврядування таким чином:
  «This right shall be exercised by councils or assemblies composed of members freely elected by secret ballot on the basis of direct, equal, universal suffrage, and which may possess executive organs responsible to them.»

  В українському перекладі, в тому числі офіційному, це звучить так:
  «Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи.»

  Таким чином, Хартія трактує «local authorities» ширше, ніж «органи місцевого самоврядування», поширюючи цей термін не тільки на ради, але й на збори громадських представників. Тому перекладати «local authorities» як «органи місцевого самоврядування» неправильно. Натомість, слід використовувати більш точний термін «місцеві влади» або «місцеві власті».

   

Вверх