• Європейська хартія місцевого самоврядування

   

   

  ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ
  місцевого самоврядування

  {Хартію ратифіковано Законом
  №452/97-ВР від 15.07.97}

  {Див. Додатковий протокол до Хартії від 16.11.2009}

  Дата підписання:

  15.10.1985

  Дата підписання від імені України:

  06.11.1996

  Дата ратифікації:

  15.07.1997

  Дата набрання чинності для України:

  01.01.1998

  ПРЕАМБУЛА

  Держави - члени Ради Європи, які підписали цю Хартію,

  враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням,

  вважаючи, що одним з методів досягнення цієї мети є укладання угод в адміністративній галузі,

  враховуючи, що місцеві власті є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму,

  враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами - членами Ради Європи,

  переконані в тому, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні,

  переконані в тому, що існування місцевих властей, наділених реальними функціями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління,

  усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Європи на принципах демократії і децентралізації влади,

  стверджуючи, що з цього випливає необхідність існування місцевих властей, які мають створені на демократичній основі директивні органи і широку автономію щодо своїх функцій, шляхи і засоби здійснення цих функцій, а також ресурси, необхідні для їх виконання,

  див. повний зміст:

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036

Вверх