• Як проявити відсутність конституційно призначеного судді і утворення суду.

  Міністерство юстиції України
  вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

  Запитувач: БІЛОЦЕРКІВСЬКА РІММА МИКОЛАЇВНА
  пров. Фабрічний , буд. 32 , 
  м.Сєвєродонецька,
  Луганської області, 93400

  Запит
  про надання публічної інформації щодо утворення Сєвєродонецького міського суду, Рубіжанського міського суду та Кремінського районного суду в Луганській області
  .

  Відповідно до ч.1 ст. 20. ЗУ”Про судоустрій України” Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України відповідно до цього Закону за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду.
  Відповідно до ч.1 ст. 19. ЗУ”Про судоустрій і статус суддів” Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду. 
  У зв'язку з наміром захищати свої права , гарантовані мені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. , керуючись ст. 124-129 Конституції України, ЗУ “Про судоустрій та статус суддів”, ЗУ “Про судоустрій України ” , ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", 
  Прошу 
  1. Протягом п'ятиденного строку надати публічну інформацію, а саме належним чином завірену копію Подання Міністра юстиції України про утворення Сєвєродонецького міського суду Луганської області, погодженого з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду. 


  2. Протягом п'ятиденного строку публічну інформацію, а саме належним чином завірену копію Подання Міністра юстиції України про утворення Рубіжанського міського суду Луганської області, погодженого з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду. 


  3. Протягом п'ятиденного строку надати публічну інформацію, а саме належним чином завірену копію Подання Міністра юстиції України про утворення Кремінського районного суду Луганської області, погодженого з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду. 


  4. Відповідь надати у письмовому вигляді на мою домашню адресу: пров. Фабрічний , буд. 32 , м.Сєвєродонецька, Луганської області, 93400.

Вверх